Sociala medier under 2020

anväder-sociala-medier

Det är dags att ta reda på var, hur, när vi svenskar scrollar på sociala medier. Årets rapport av Svenskarna och Internet ger oss en inblick i vår användning av sociala medier under 2020. Undersökningen omfattar nio olika tjänster: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok, Reddit och Pinterest.

Vad är sociala medier?

Det, nu så populära begreppet, sociala medier är ett samlingsnamn för tjänster och plattformar på internet. Vad för tjänst eller plattform det är kan variera, men huvudsaken är att användarna av tjänsten är med och skapar innehåll och att användarna tar del av varandras innehåll. Det kan vara allt från en mobilapp där du delar bilder, till en webbplats där du kan streama när du ”gamear”.

Samtliga sociala medier ökar under pandemin

Att Corona-pandemin har påverkat vårt användande av internet och sociala medier är antagligen något vi alla kan känna igen oss vid. När vi inte kan träffas fysiskt kan vi ändå ta del av varandras liv genom uppdateringar på diverse plattformar.

Från det första kvartalet av 2020 har användningen av sociala medier sammantaget ökat med 2%, från 87% till 89% i det tredje kvartalet. Om vi jämför med 2019 är det en ökning med hela 7%. Denna statistik innebär att 9 av 10 internetanvändare nyttjar minst en social nätverksplats i det tredje kvartalet 2020.

När det kommer till det dagliga användandet har även det ökat till 74% i det tredje kvartalet. Med andra ord har vi, just nu, mer tid för att scrolla på sociala medier varje dag.

Mest använda sociala medier

Enligt Svenskarna och Internet (2020) är Facebook det största nätverket i jämförelsen med de nio nämnda. I det tredje kvartalet 2020 är det 8 av 10 som använder Facebook, det innebär en ökning på 2% under pandemin samt en ökning med 5% från 2019. Pandemin har även påverkat det dagliga användandet av Facebook, som nu ligger på 58% jämfört med tidigare 54%.

De sociala medier som vuxit mest bland användarna är Instagram, LinkedIn samt TikTok. Samtliga tre har vuxit med 5% från första kvartalet 2020 till det tredje kvartalet. Tätt därefter kommer Snapchat och Pinterest som vuxit med 4% från årets första kvartal.

Twitter har fått en extra skjuts under pandemin. Från att ha minskat i användning från 2019 till det första kvartalet 2020 har Twitter ökat igen under pandemin och ligger nu på samma 24% som under 2019.

När det kommer till det dagliga användandet är det Instagram som har ökat mest sedan 2019. Användandet har ökat med hela 12% från 2019 till det tredje kvartalet 2020, samt en ökning med 4% under pandemin.

Varför Instagram är bland de nätverk som ökat mest under pandemin kan eventuellt bero på att tjänsten handlar om att dela bilder samt videos, vilket ger användarna en inblick i varandras tillvaro även under pandemin.