Content & Social Media Management

Den digitala strategin ger oss ramen för vilka kanaler som ni ska synas och vara aktiva i. I den här tjänsten gör vi en content plan över när ert innehåll ska publiceras och vad som ska publiceras i respektive kanal. En content plan är en innehållskalender som lätt ger en översikt på din framtida innehållsplanering. Alla kanaler är beroende av innehåll. Vi hjälper er att ta fram innehåll som anpassas till respektive kanal. Content marketing är en viktig del i många företags marknadskommunikation och relevant innehåll på rätt plats till rätt kund ger bra förutsättningar till konvertering.

I den här tjänsten ingår även att vi sköter uppdatering av innehållet på er hemsida. En anledning till att låta oss göra det är att vi anpassar och sökmotoroptimerar innehållet till hemsidan och övriga digitala kanaler, utifrån de nyckelord som ni vill jobba efter.

I tjänsten Content ingår att vi hjälper er med nyhetsbrev. Vi tar fram innehåll, designar, länkar, programmerar, lägger upp sändlistor, hanterar utskick, kopplar på anmälningsformulär på hemsidan och även en avanmälningsfunktion.

I tjänsten ingår dessutom att vi skapar olika kampanjer i de sociala medierna. Allt för att öka antalet varumärkesföljare, driva försäljning, driva trafik och generera leads.

Vi mäter och analyserar hela tiden inläggen för att kunna skruva, justera och anpassa efter hand. Allt för att vi ska nå de mål vi satt upp i strategin.