Highlightsen av Svenskarna och Internet 2020

svenskarna-och-internet

Den 15e december 2020 släpptes årets rapport Svenskarna och Internet 2020 under detta konstiga år. Inte helt oväntat handlar en stor del om Corona-pandemin och dess effekt på vår internetanvändning. Vi rekommenderar starkt att du går in på Svenskarna och Internet 2020 och läser rapporten, mycket intressant läsning. Vill du endast ha highlightsen så har vi här sammanfattat rapporten åt dig!

Pensionärer tar plats i det digitala enligt Svenskarna och internet 2020

Pandemin har tyvärr lett till ensamhet hos många runt om i landet, många av dem är våra äldre medborgare. Statistik från Svenskarna och Internet 2020 visar att fler pensionärer har börjat använda digitala tjänster. Där inkluderat videosamtal. Detta beror sannerligen på begränsningen av fysisk kontakt som detta år inneburit.

Arbeta hemifrån har fungerat bra tycker de flesta

Under året har de flesta jobbat hemifrån istället för på kontoret. Enligt Svenskarna och Internet 2020 har de flesta upplevt detta som att det fungerat bra. Tack vare digitaliseringen och videotjänster har möten och liknande skett digitalt istället, något som kanske blir mer och mer förekommande även efter pandemin?

Studerande är mindre nöjda med distansundervisningen

Några som upplever att distansarbetet fungerar mindre bra är studenterna. Var tredje studerande tycker att distansundervisning innebär en högre arbetsbörda, och större delen av studenterna föredrar undervisning i ett fysiskt klassrum.

Ökad användning av digitala skärmar under pandemin

De som även blivit mest negativa till ökandet av skärmtiden under pandemin är studenter. Som resultat av den ökande skärmtiden upplever många studenter att det bildas ett socialt utanförskap. De anser även att både dem själva och deras närstående spenderar för mycket av fritiden framför skärmen.

Internet har hållit måttet

Trots den enorma belastningen pandemin har medfört så har internet klarat av att leverera. Med hjälp av digitala tjänster har samhället fortsatt fungera även på distans. Mor- och farföräldrar har kunnat se och samtala med sina nära och kära, möten har kunnat genomföras (med pyjamasbyxorna på), även AW:s har distansanpassats och skett digitalt.

Till och med mathandlingen har blivit en digital tjänst som ökat under pandemin – detta tack vare internet! Tack för att du läste ända hit, och kika gärna in i vår blogg med jämna mellanrum.