Anpassa din marknadsföring till rätt målgrupp

Då ska vi prata lite mer om Svenskarna och Internet. Rapporten ger oss en inblick i hur vi använt internet under detta, minst sagt, märkliga år. I rapporten presenteras statistik över de mest använda plattformarna för respektive målgrupp. Vi har sammanställt denna statistik så du enkelt kan rikta in din marknadsföring till rätt plattform för just dina tänka mottagare!

Vår användning av internet idag

Det är ingen hemlighet att den rådande Covid-pandemin har haft en stor inverkan på olika aspekter under 2020. En av dem är svenskarnas användning av sociala medier. Statistik från Svenskarna och Internet (2020) visar att vår användning av sociala medier har ökat med 2% från det första kvartalet av 2020 till det tredje kvartalet.

Om vi jämför det med 2019 är det en ökning med hela 7%. Ökningen innebär att 9 av 10 internetanvändare nyttjar minst en social nätverksplats i det tredje kvartalet 2020. Detta visar att svenskar hänger mycket på internet och sociala medier. Därför är det sociala medier du ska marknadsföra på för att nå just din målgrupp.

Vilken plattform ska du rikta in dig på?

Facebook, Instagram och Snapchat anses vara bland de mest använda plattformarna när det kommer till sociala medier. Den yngsta målgruppen med användare på 16–25 år är flitiga användare av alla tre plattformar. 9 av 10 använder Instagram och Snapchat, samt fler än 8 av 10 använder Facebook. I alla  åldersgrupper på 26 år eller äldre är Facebook den mest populära plattformen. Nästan 9 av 10 av de i åldrarna på 26–45 år använder Facebook.

I samma åldersgrupp tappar Instagram användare något efter 16–25 år, men trots det använder ändå 8 av 10 i gruppen 26–45 år Instagram minst någon gång. I åldrarna 66–75 år använder ungefär hälften Instagram. Bland dem som är över 75 år är det en dryg tredjedel som använder sig av Instagram. Snapchat dyker kontinuerligt i användning efter 16–25 år. I åldrarna 66–75 använder endast 1 av 10 Snapchat.

LinkedIn

En plattform som kanske inte är lika självklar för marknadsföring som de ovan nämnda är LinkedIn. Det är en plattform med fokus på arbetslivet och nätverkande mellan arbetssökande och företag. En kort sammanfattning ur Svenskarna och Internet (2020) belyser att LinkedIn mestadels används av tjänstemän, högutbildade, personer som bor i höginkomsthushåll samt personer som jobbar i privat sektor. 65% av tjänstemännen svarar att de använder LinkedIn minst någon gång, vilket skiljer sig mot arbetarna där motsvarande siffra är 22%. Båda grupperna har dock ökat sin användning av LinkedIn under pandemin.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att om du vill nå ut till en målgrupp på 16–25 år kan du med fördel använda alla tre plattformar, men mestadels inrikta dig på Instagram och Snapchat.

Om du vill nå de i åldrarna 26–45 år kan du rikta in dig på både Instagram och Facebook men ha i åtanke att Facebook dominerar lite mer än Instagram.

Vill du istället nå de över 45 år är Facebook det säkraste kortet att rikta din marknadsföring. Men, det skadar självklart inte att även publicera på Instagram då användandet där ökar från föregående statistik.

LinkedIn passar för dig som bland annat vill nå mottagare inom målgrupperna arbetssökande och företag. En strategi för marknadsföring kan vara att komplettera de ovannämnda plattformarna med LinkedIn. Som ett resultat av detta kan du nå potentiella medarbetare samt din tänkta målgrupp.