Hur skapar du en bra 6-sekundersannons? - Kreativ Kraft - Kommunikationsbyrå i Linköping

Hur skapar du en bra 6-sekundersannons?

Postades den

Efter att Youtube började använda sig av en ny annonseringsform förra året har såkallade  6-sekundersannonser vuxit fram. I år har Youtube breddat sin annonsering med 6-sekundersannonser vilket har lett till att formatet börjat växa sig starkare hos både konsumenter och företag. Det finns många fördelar med att använda sig av kort annonsering, bland annat visar det effekt på annonsintäkterna, konsumenterna får en bättre användarupplevelse och annonseringen skapar större medvetenhet och bredare räckvidd.

Youtube har en 5-sekundersspärr på sina annonser som förhindrar tittaren från att klicka bort annonsen direkt. Utmaningen för annonsören blir då att på den korta tiden få fram ett budskap som tilltalar tittaren så pass mycket att denne vill veta mer och därmed klicka sig vidare. Lösningen är briljanta 6-sekundersannonser.

Behovet av en mer effektiv annonsform växte i och med den ökade användningen av Youtube på mobila enheter. 50 % av målgruppen 18-49 väljer att använda mobilen när de vill se något på Youtube. 6-sekundersannonser blev ett naturligt steg för en mer modern typ av annonsering anpassad för dagens användare och det konstanta informationsflödet vi ser idag.

Innan 6-sekundersannonser blev aktuellt använde sig Youtube av 30-45-sekunderannonser och även 20-sekundersannonser. 30-45-sekundersannonser användes främst i början av en video, vilket gjorde att tittaren klickade bort annonsen efter 5 sekunder och därför minskade effekten av företagens annonsinvesteringar. 20-sekundersannonser används fortfarande, men framförallt i mitten av en video vilket gör det möjligt för köparen av annonsen att göra den omöjlig att klicka bort. Med det kortare tidsspannet ser man att annonsen får en ökad effekt än tidigare eftersom att tittaren får ett komplett budskap innan annonsen kan klickas bort.

Med endast 6 sekunder måste annonseringen vara mer intressant och spännande för att konsumenten ska bli intresserad och klicka på annonsen. Det har gjort att man måste vara mer kreativ i sin annonsering för att nå ut till fler.

Sammanfattningsvis är 6-sekundersannonser ett framgångsrikt koncept som är redo att ta över marknaden. Det nya annonsformatet börjar anammas av andra digitala kanaler som exempelvis Snapchat och Facebook. Enligt Youtube själva har 6-sekundersannonser börjat bli ett standardformat i digitala medier.

Här kommer det några tips på hur du gör en bra 6-sekundersannons!

  • Tydlig målsättning och syfte
  • Förmedla den rätta känslan med rätt val av musik och voiceover. Tänk noga ut vilken känsla som ska förmedlas
  • Komedi-inslag fungerar bäst enligt adage.com
  • Använd dig av flera 6-sekundersannonser för att skapa en story
  • Fokusera på en sak, gör det inte för rörigt
  • Få det att handla om tittaren, säg DU!
  • Tänk på vilken tonalitet som används
  • Tänk kontext över innehåll!
  • Använd Call to actions

Tidigare poster

Kreativ Kraft lanserar LFCs nya hemsida

Kreativ Kraft är väldigt stolta och glada över ...
16 mars, 2018

Ta kontroll över era sociala medier

Enligt rapporten svenskarnas internet 2017 använd ...
14 november, 2017

Progressive web app

På senare åren har tekniken utvecklas i en rasan ...
26 september, 2017
more is more