Skriv för en bättre användarupplevelse

Nu ska vi prata om användarupplevelse. På engelska kallar vi det för user experience. Just nu är vi väl mest vana vid att det benämns som UX. UX kan vi hitta inom flera olika kommunikationsområden. Vi har grafiska element som har ett UX-tänk, webbshoppar som anpassas för att optimera köpupplevelsen och skriven kommunikation som ska fylla en särskild funktion.

Utgå från din text

Eftersom UX innehåller flera olika element är det inte alltid lätt att veta på vilket håll man ska börja. En metod är att utgå från texten och låta formen uppstå därefter. Så länge du har i åtanke att texten representerar varumärkets kännetecken och värdegrund kan arbetsprocessen se ut på flera sätt.

Tänk på tonaliteten

Viktiga ord inom UX är tonalitet och konsekvent. För det första är det viktigt att ha en enhetlig tonalitet som etableras för kunden. Om kunden inte förstår eller är osäker på vad du menar innebär det att det finns rum för förbättringen. Om kunden inte förstår copyn? Ja, då kanske kunden väljer att inte handla i din webbshop. Det vill vi givetvis förhindra och att säkerställa att kunden förstår vad du vill att den ska göra med informationen.

För en bättre användarupplevelse – anpassa innehållet efter mottagaren

Förutom att ha ett tydligt tilltal är det också smart att anpassa innehållet efter mottagaren. När din målgrupp är satt bör du fundera på vad de kan och hur de brukar bete sig. Kan du optimera ditt innehåll efter den väg du tänker att målgruppen tar? Mottagaren kanske är väldigt insatt i ämnet och då är det smart av dig att använda samma ordförråd för ökad förståelse.

Våga vara personlig

Om tonaliteten tillåter det kan du också fundera över att använda ett personligt tilltal. “Du” skapar en personlig koppling. Tänk också på att du själv inte nödvändigtvis är så lik mottagaren. Du sitter förmodligen på en stor mängd information som mottagaren inte har. Om du antar något som det sedan visar sig inte stämmer kommer din produktion att tappa i funktion.

Att arbeta med användarupplevelse är att prova en idé, att revidera och att prova igen. Så går cirkeln runt tills du hittar ett samspel mellan de olika komponenterna, ett samspel som faktiskt fungerar!

Tycker du att det verkar tidskrävande och dessutom tråkigt att skapa texter och kreativa budskap? Ingen fara, det kan vi hjälpa dig med. Spana gärna in våra tjänster om du behöver hjälp med en ny fräsch hemsida, innehåll, en digital strategi, eller andra saker som har med kommunikation och synlighet att göra. Vi hjälper dig, så kontakta oss på hej@kreativ-kraft.se så berättar vi mer om våra tjänster. Ha det fint!⠀