Statens geotekniska institut - Kreativ Kraft - Kommunikationsbyrå i Linköping

Statens geotekniska institut

Vi arbetar med Statens geotekniska institut (SGI) och tar fram grafiskt material i alla dess former. Bland annat utformar vi mappar, broschyrer, stora affischer och annonser.

Vi har tidigare hjälpt SGI med visualisering av deras värde­grunds­­arbete. Vi tog även fram en dokument­mapp i offert­­mapps­format där deras värdeord kommuniceras på insidan av mappen. Ett annat exempel är en broschyr vi tog fram för deras interna personal­policy.


Statens geotekniska institut är en myndighet som arbetar för ett hållbart användande av mark och naturresurser. Läs mer om SGI.

more is more