Putte Angelin Minnesfond - Kreativ Kraft - Kommunikationsbyrå i Linköping

Putte Angelin Minnesfond

Putte Angelin Minnesfond är en ideell organisation, utan vinstintresse, vars intäkter går till vetenskapliga studier om hjärncancer, samt till att hjälpa de drabbade och deras anhöriga att hitta rätt information, i rätt tid.

Vi har skapat den grafiska profilen och webbplatsen. Utöver det har vi även gjort diverse trycksaker, exempelvis folder och broschyr.


Putte Angelin Minnesfond – Vi hjälper hjärna.

more is more