Åtvidabergs Sparbank - Kreativ Kraft - Kommunikationsbyrå i Linköping

Åtvidabergs Sparbank

Vi fick i uppdrag att hjälpa Åtvidabergs Sparbank att förbättra sin kommunikation i digitala kanaler. Det här är en anrik bank med en lång historia sedan starten 1867, och ett roligt projekt.

Vårt uppdrag bestod av att ta fram en digital strategi. Vi definierade målsättning, tillvägagångssätt, kanalprioritering, önskad ROI, intern resursplanering samt tidsplan och projektbudget.
Det vi kom fram till var att vi ska kommunicera med bankens kunder där de befinner sig. En kanal lyste klarare än andra för ändamålet och det var Facebook. Vi etablerade en Facebooksida för banken, gjorde en contentplan och hjälpte till att ta fram de första inläggen.
Vi ville också förbättra bankens hemsida. För bästa resultat analyserade vi den befintliga hemsidan. Där fanns en hel del inaktuell information men vi såg även att det krävdes ganska många klicka för att hitta den önskade informationen.
Detta resulterade i att vi förenklade strukturen för att minska antalet klick. Vi rensade ut gammal information, uppdaterade känslan med nya bilder och fokuserade på att skapa en personlig stämning. För banken är det viktigt att vara nära och personliga, därför lade vi in kontaktpersoner med bild och kontaktuppgifter för respektive tjänst. På så sätt vet kunden vem man ska prata med och får även ett ansikte på personen.

Bilderna tog Fotograf Cissi Möller och dessa blev en viktig del i förnyelseprocessen. Bilderna signalerar att banken vill vara nära kunderna och att den är en viktig del av ortens utveckling.

more is more