Hur skapar du en bra sexsekundersannons?

Youtube

Efter att Youtube började använda sig av en ny annonseringsform förra året har såkallade 6-sekundersannonser vuxit fram. I år har Youtube breddat sin annonsering med 6-sekundersannonser vilket har lett till att formatet börjat växa sig starkare hos både konsumenter och företag. Det finns många fördelar med att använda sig av kort annonsering, bland annat visar det effekt på annonsintäkterna, konsumenterna får en bättre användarupplevelse och annonseringen skapar större medvetenhet och bredare räckvidd. […]

Läs mer