Tryck/Profil/Mässa

Även om vi är en digital kommunikationsbyrå har vi lång erfarenhet inom branschen. Vi har god kunskap i hur man tar fram olika trycksaker, exempelvis visitkort, foldrar, broschyrer, kundtidningar, annonser, roll-ups, monterväggar, vepor, bildekaler, fönsterstripning och säljblad.
Om du ska ställa ut på en mässa kan vi erbjuda olika lösningar för din monter. Både tekniska lösningar, hur montern ska inredas och hur personalen som ska bemanna montern ska vara klädda. Vi har sedan lång tid tillbaka goda relationer med tillverkare av mäss- och profilmaterial