Digital Strategi

Kreativ Kraft är en digital kommunikationsbyrå mitt i Linköping. Vi hjälper er att ta fram en egen digital strategi. Denna ger svar på frågor som hur, var och varför ni ska synas i digitala kanaler.

Vi utgår alltid från er varumärkesstrategi. Om ni inte har någon sådan hjälper vi er självklart med att arbeta fram en.

Den digitala strategin sätter ramen för er närvaro i sociala medier. Den bör vara ett flexibelt styrdokument som kan anpassas efter hur er målgrupp rör sig mellan de olika kanalerna.

I uppstarten gör vi en målgruppsanalys. Denna ger oss information om hur er målgrupp beter sig i det digitala landskapet. På så sätt kan vi skapa oss en bild av vad målgruppspersonerna gillar och är intresserade av. Här får vi också fram information om vilken ton målgruppen tilltalas av, vilka andra varumärken de tycker om och var de finns.

Ju mer vi vet om målgruppen, desto mer exakt kan vi formulera våra budskap och nå ut till dem.

Vi gör också en nyckelordsanalys. Detta för att kunna ta fram innehåll som är relevant för vad just era kunder söker på, när de vill hitta era tjänster eller produkter.

Vi definierar realistiska mål och resonerar oss sedan fram till en tidsplan och budget. Vi bestämmer vilka kanaler ni ska jobba med. Därefter tar vi fram en handlingsplan och en kompletterande content plan.

Vi hjälper er självklart att genomföra strategin med vår tjänst Content & Social Media Management.

Vi mäter och analyserar våra aktiviteter vid ett flertal tillfällen. Detta för att vi ska kunna skruva, justera och anpassa efter hand. Allt för att vi ska nå de mål vi satt upp i strategin. Den löpande uppföljningen ingår i tjänsten Content & Social Media Management samt SEO Management.