Statens geotekniska institut - Handlingsplan - Kreativ Kraft - Kommunikationsbyrå i Linköping

Statens geotekniska institut – Handlingsplan

Vi har skapat en broschyr som innehåller en handlingsplan för ett hållbart markbyggande.

Handlingsplanen innehåller bland annat förslag på hur klimatförändringens effekter på markförhållanden kan beaktas och hur digitala kartunderlag för markrelaterade risker kan tas fram.


Statens geotekniska institut är en myndighet som arbetar för ett hållbart användande av mark och naturresurser. Läs mer om SGI.

more is more